Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Geriatriska fonden stödjer forskning för ett friskt åldrande.

Fonden arbetar ideellt och med HM Carl XVI Gustafs beskydd. Sedan 1996 har vi delat ut två miljoner kronor men behovet är betydligt större än så.

Vi behöver ditt stöd!

 

 

Geriatriska Fonden, C/o Johan Sundelöf, Onkologkliniken, Ing 78, Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala
ordforande@geriatriskafonden.se - Fondens plusgiro 90 04 95-3